About the region

Interesting sights of the Moravian-Silesian Region

Kopřivnice

Kopřivnice is a town in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic. It is located near the foothills of the Beskydy Mountains, approximately 15 km southwest of Ostrava. Kopřivnice is known for its industrial history, especially as the birthplace of the Tatra automobile factory, but also for sports and as the birthplace of Emil Zátopek.

Tatra, founded in 1850, is one of the oldest car manufacturers in the world. The company originally produced horse-drawn carriages before switching to car production in the early 20th century. Tatra vehicles have gained recognition for their innovative construction and design, particularly in the field of rear-engined, air-cooled cars.

In addition to its industrial heritage, Kopřivnice offers picturesque countryside with opportunities for outdoor activities such as hiking and skiing in the nearby Beskydy Mountains. The historic town centre is characterised by its charming architecture, including the Church of St. John the Baptist and the town hall.

Overall, Kopřivnice combines industrial heritage with natural beauty, making it an interesting destination for visitors exploring the Moravian-Silesian region of the Czech Republic.

koprivnice
stramberk

Štramberk

Štramberk is a town in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic, located approximately 25 km southwest of Ostrava. It lies in the foothills of the Beskydy Mountains and offers picturesque views and opportunities for outdoor recreation.

The town is known for its well-preserved historic centre, which is characterised by narrow winding streets, colourful facades and charming architecture. One of the most important sights of Štramberk is the Štramberk Castle, which stands on top of a hill overlooking the town. The castle dates back to the 13th century and offers visitors a glimpse into the medieval history of the region.

Another remarkable feature of Stramberk is its famous wooden tower, known as the Štramberk Trumpet. This distinctive structure rises in the centre of the town and serves as a symbol of Stramberk’s heritage. Visitors can climb the tower for a panoramic view of the surrounding countryside.

In addition to its historical and architectural attractions, Stramberk is also famous for its culinary delights, including the traditional Stramberk ears, a type of gingerbread shaped like human ears. The town also hosts cultural events and festivals throughout the year, celebrating local traditions and customs.

Overall, Štramberk offers visitors a unique combination of history, culture and natural beauty, making it a popular destination for tourists exploring the Moravian-Silesian region of the Czech Republic.

Příbor

Příbor is a town in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic, located approximately 15 km southwest of Ostrava. It is known for its rich history, cultural heritage and picturesque surroundings.

One of the important sights in Příbor is the birthplace of Sigmund Freud, a prominent psychoanalyst and founder of psychoanalysis. The house, which has now been converted into a museum, gives an insight into Freud’s early life and his influence. Visitors can view exhibits featuring Freud’s personal effects, family history and contributions to psychology.

The historic centre of Příbor is characterised by its well-preserved architecture, including charming squares, narrow cobbled streets and elegant Renaissance and Baroque buildings. The town hall with its characteristic tower and clock is a symbol of the town’s administration and history.

The town is also known for its lively cultural scene with regular events, festivals and exhibitions celebrating local art, music and traditions. Visitors can enjoy concerts, theatre performances and art shows throughout the year, showcasing the talents of local and international artists.

Surrounded by lush forests and hills, Příbor offers opportunities for outdoor recreation, including hiking, biking and nature walks. The nearby Beskydy Mountains provide a picturesque backdrop for exploring the natural beauty of the region.

Overall, Příbor offers visitors a combination of historical charm, cultural experiences and natural scenery, making it a captivating destination in the Moravian-Silesian region of the Czech Republic.

pribor
beskydy

The Beskydy Mountains

Beskydy, známé také jako Beskydy, jsou pohořím na východě České republiky, které tvoří přirozenou hranici se Slovenskem a Polskem. Jsou součástí karpatského pohoří a táhnou se v délce přibližně 600 km od Moravskoslezského kraje v České republice až po Podkarpatské vojvodství v Polsku.

Beskydy se vyznačují rozmanitou krajinou s hustými lesy, meandrujícími řekami, hlubokými údolími a rozeklanými vrcholy. Nejvyšším vrcholem české části Beskyd je Lysá hora s nadmořskou výškou 1 323 m. V horách se nachází také několik horských masivů.

Oblast je proslulá nedotčenou přírodou a bohatou biologickou rozmanitostí, což z ní činí oblíbenou destinaci pro milovníky outdoorových aktivit a přírody. Návštěvníci Beskyd se mohou po celý rok věnovat široké škále rekreačních aktivit, včetně pěší turistiky, jízdy na horském kole, lyžování, snowboardingu a pozorování divoké přírody.

Beskydy jsou také bohaté na kulturní dědictví, krajinu zdobí řada malebných vesniček, historických měst a tradiční dřevěné architektury. Návštěvníci mohou prozkoumat půvabné místní obce, navštívit historické památky a muzea a poznat jedinečnou kulturu a zvyky tohoto regionu.

Kromě přírodních a kulturních zajímavostí nabízejí Beskydy nádherné panoramatické výhledy, klidné prostředí a příležitosti k odpočinku a regeneraci uprostřed krásné přírody. Ať už hledáte dobrodružství nebo klid, Beskydy poskytují nezapomenutelné zážitky pro cestovatele, kteří objevují srdce střední Evropy.

Mikro region Kopřivnice-Příbor-Štramberk

Mikroregion Kopřivnice, Příbor a Štramberk se nachází ve východní části České republiky, v Moravskoslezském kraji. Každé z těchto měst má své jedinečné kouzlo a historický význam a přispívá ke kulturnímu a hospodářskému obrazu regionu.

Kopřivnice je proslulá svým průmyslovým dědictvím, neboť je rodištěm slavné automobilky Tatra. Město má bohatou historii sahající až do 14. století a je známé svou zachovalou architekturou, včetně historického náměstí a malebného kopřivnického hradu. Kromě průmyslového dědictví nabízí Kopřivnice příležitosti k rekreaci v přírodě, nedaleké lesy a turistické stezky lákají milovníky přírody.

Dalším historickým městem v mikroregionu je Příbor, který se může pochlubit dlouhou a bohatou minulostí sahající až do středověku. Město je známé jako rodiště slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda a návštěvníci si mohou prohlédnout Freudův rodinný dům, který byl přeměněn na muzeum věnované jeho životu a dílu. Příbor má také půvabné dlážděné uličky, historické kostely a živé kulturní akce po celý rok.

Štramberk je malebné městečko ležící na úpatí Beskyd, známé svou zachovalou středověkou architekturou a charakteristickou věží Trúba, která je symbolem bohaté historie města. Návštěvníci Štramberka se mohou procházet úzkými dlážděnými uličkami historického Starého města, navštívit starobylý gotický kostel svatého Jana Křtitele a ochutnat místní pochoutku známou jako Štramberské uši, druh perníkového pečiva ve tvaru uší.

Kopřivnice, Příbor a Štramberk společně tvoří podmanivý mikroregion, který nabízí směs průmyslového dědictví, kulturních zajímavostí a přírodních krás. Návštěvníci se mohou ponořit do historie a kultury těchto půvabných měst a zároveň prozkoumat malebnou krajinu a outdoorové aktivity, které region nabízí.

kraj
tatra

Tatra Trucks

Tatra je známý výrobce automobilů s bohatou historií, která sahá až do konce 19. století. Společnost byla založena v roce 1850 v Kopřivnici v České republice Ignácem Šustalou a původně začínala jako výrobce vozů a kočárů. Tatra však brzy rozšířila svou činnost o výrobu osobních a nákladních automobilů.

Během své historie byla Tatra známá svým inovativním inženýrstvím a designem, zejména v oblasti užitkových vozidel. Společnost získala mezinárodní uznání díky průkopnickému použití vzduchem chlazených motorů umístěných vzadu, které poskytly řadu výhod z hlediska výkonu, spolehlivosti a terénních schopností vozidla.

Jedním z nejikoničtějších vozidel Tatra je Tatra T87, představená v roce 1936, která se vyznačovala na svou dobu aerodynamickým designem a pokročilou technikou. Model T87 byl proslulý svými vysokorychlostními výkony a stal se oblíbeným mezi vládními úředníky a hodnostáři.

V polovině 20. století Tatra pokračovala ve výrobě řady užitkových nákladních automobilů a vozidel pro civilní i vojenské použití. Nákladní automobily společnosti byly široce využívány v různých odvětvích, včetně dopravy, stavebnictví a zemědělství.

Dnes je Tatra i nadále významným hráčem v automobilovém průmyslu, který se zaměřuje především na výrobu těžkých nákladních a specializovaných vozidel. Společnost i nadále udržuje svůj odkaz inovací a kvality a snaží se dodávat spolehlivá a vysoce výkonná vozidla pro nejrůznější použití.