Partneři

Naší partneři a sponzoři

TATRA TRUCKS a.s.

Generální partner

Tatra je známý výrobce automobilů s bohatou historií, která sahá až do konce 19. století. Společnost byla založena v roce 1850 v Kopřivnici v České republice Ignácem Šustalou a původně začínala jako výrobce vozů a kočárů. Tatra však brzy rozšířila svou činnost o výrobu osobních a nákladních automobilů.

Během své historie byla Tatra známá svým inovativním inženýrstvím a designem, zejména v oblasti užitkových vozidel. Společnost získala mezinárodní uznání díky průkopnickému použití vzduchem chlazených motorů umístěných vzadu, které poskytly řadu výhod z hlediska výkonu, spolehlivosti a terénních schopností vozidla.

Jedním z nejikoničtějších vozidel Tatra je Tatra T87, představená v roce 1936, která se vyznačovala na svou dobu aerodynamickým designem a pokročilou technikou. Model T87 byl proslulý svými vysokorychlostními výkony a stal se oblíbeným mezi vládními úředníky a hodnostáři.

V polovině 20. století Tatra pokračovala ve výrobě řady užitkových nákladních automobilů a vozidel pro civilní i vojenské použití. Nákladní automobily společnosti byly široce využívány v různých odvětvích, včetně dopravy, stavebnictví a zemědělství.

Dnes je Tatra i nadále významným hráčem v automobilovém průmyslu, který se zaměřuje především na výrobu těžkých nákladních a specializovaných vozidel. Společnost i nadále udržuje svůj odkaz inovací a kvality a snaží se dodávat spolehlivá a vysoce výkonná vozidla pro nejrůznější použití.

Tatra_logo
UIPM

UIPM

Hlavní partner

Mezinárodní unie moderního pětiboje (Union Internationale de Pentathlon Moderne, UIPM) je mezinárodní řídící orgán pro moderní pětiboj, což je multidisciplinární sport, který kombinuje pět disciplín: šerm, plavání, skoky na koni a kombinovanou disciplínu střelby z pistole a přespolního běhu. UIPM byla založena v roce 1948 a dohlíží na organizaci a propagaci soutěží v moderním pětiboji na mezinárodní úrovni, včetně olympijských her, mistrovství světa a různých dalších regionálních a celosvětových akcí. Cílem organizace je rozvíjet a propagovat moderní pětiboj po celém světě a zároveň dodržovat zásady fair play, sportovního chování a atletiky.

Český svaz moderního pětiboje

Hlavní partner

Český svaz moderního pětiboje (ČSMP) je národním řídícím orgánem zodpovědným za organizaci a rozvoj moderního pětiboje v České republice. ČMPA byla založena, aby dohlížela na aktivity tohoto sportu v zemi, a koordinuje soutěže, tréninkové programy a iniciativy zaměřené na podporu moderního pětiboje na všech úrovních, od nejnižší až po elitní. Svaz úzce spolupracuje s Mezinárodní unií moderního pětiboje (UIPM) a dalšími mezinárodními orgány, aby zajistil dodržování pravidel a předpisů a usnadnil účast na mezinárodních akcích, jako jsou olympijské hry a mistrovství světa. Svým úsilím se ČMPA snaží podporovat rozvoj moderního pětiboje a pěstovat silnou komunitu sportovců, trenérů a nadšenců v celé České republice.

pentathloncz
MSTOURISM

MS TOURISM

Hlavní partner

Společnost pro řízení cestovního ruchu zastřešující turistický region Severní Morava a Slezsko se specializuje na destinační management a vystupuje pod názvem „Destinační společnost Moravskoslezského kraje“. Její hlavní náplní je rozvoj značky turistického regionu a soustředěná snaha o jeho umístění jako atraktivní destinace pro dovolenou, filmové produkce a kongresy.

Spolupráce s různými subjekty v cestovním ruchu je zprostředkována prostřednictvím platformy 3K, kde jsou koordinovány aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Komunikační kanály B2B jsou udržovány prostřednictvím firemních webových stránek Mstourism.cz a profilu na síti LinkedIn.

Proaktivní přístup k analýze trhu je podkladem pro formulaci efektivního marketingového mixu šitého na míru konkrétním demografickým skupinám návštěvníků, jehož hlavním cílem je zvýšení návštěvnosti regionu. Šíření informací návštěvníkům je zprostředkováno prostřednictvím spravovaného turistického portálu společnosti severnimorava.travel a také prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou Facebook a Instagram.

Společnost usiluje o zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v regionu a k dosažení tohoto cíle zavádí opatření, jako je hodnocení služeb a hodnocení výkonnosti. Vzdělávací akce, včetně každoroční konference o cestovním ruchu, jsou organizovány s cílem poskytnout poradenství a podporu partnerům v oblasti cestovního ruchu.

V oblasti rozvoje produktů stojí společnost v čele iniciativ, jako je projekt „100 příběhů první republiky“, připomínající výročí vzniku československého státu, a spravuje Technotrasu, stezku upozorňující na průmyslové dědictví regionu.

V době krize cestovního ruchu, kterou přinesl COVID-19, zahájila společnost marketingovou kampaň „Máme kraj světové úrovně“, kterou doprovázel apel na sociálních sítích #vyzvaMSK s videopozvánkami významných regionálních osobností. Kromě toho pořádá Ceny Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu, které oceňují výjimečné přínosy subjektů působících v cestovním ruchu.

Jejich úsilí se řídí Aktuální strategií řízení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, která pokrývá období 2021-2025.

Lašský sportovní klub Frýdek - Místek

Partner

Lašský sportovní klub F-M je členem Českého svazu moderního pětiboje, Českého svazu plaveckých sportů, Českého šermířského svazu a České triatlonové asociace.

Náš klub LSK F-M byl založen ve Frýdku-Místku v roce 2012. Hlavním sportem je pro naše členy moderní pětiboj, ale s velkými sportovními úspěchy se můžeme pochlubit i v plavání, atletice, parkurovém jezdectví, triatlonu, duatlonu a aquatlonu.

Patronem našeho klubu je mnohonásobný medailista z Mistrovství světa a Evropy, olympijský medailista v moderním pětiboji z Atén Libor Capalini.

Pro nejmenší děti a naprosté nováčky máme v našem klubu dvě sportovní jednotky „Atleťáčka“ a „Plaváčka“, kde si děti užijí plno pohybových her a soutěží na hřišti a ve vodě. Po této základní pohybové průpravě se děti mohou rozhodnout, kam jejich další sportování bude směřovat.

Nejčastějším tréninkem je zpočátku plavání, které závodníci absolvují 2 – 4 x týdně, podle individuální plavecké úrovně. Obecně lze říci, že čím mladší závodník, tím více trénuje plavání na úkor běhu a postupně s přibývajícím věkem se mění poměr tréninku cyklických disciplín ve prospěch běhu. Ideálem je stav, kdy každý závodník trénuje plavání a běh podle individuálních potřeb, což je ovšem při větším počtu členů klubu obtížně realizovatelné. Společné běžecké tréninky jsou třikrát týdně.

Střelba a šerm jsou na programu dvakrát až třikrát týdně, což je asi minimální stav, který umožňuje progres v těchto technických disciplínách.

Snahou je vytvořit závodníkům takový tréninkový a závodní program, aby se jim dařilo zvládnout obě hlavní aktivity, tedy jak školu, tak trénink a závody. Závodní sezóna moderního pětiboje začíná většinou v březnu a trvá do října. Plavecké soutěže jsou však na programu celoročně.

Děti ve věku do 13 let v moderním pětiboji trénují a závodí nejprve ve dvou disciplínách: plavání a běhu, tj. dvojboj. Ve věku 13 ti let se třetím sportem stává střelba z laserové pistole, a máme trojboj – plavání, střelba, běh. Ve věku 15 ti let pak přichází kombinovaný běh (běh/střelba). Začíná se soutěžit i v šermu a máme čtyřboj – plavání, šerm, běh/střelba. Jízda na koni přichází na program až ve věku 18 ti let, a pětiboj je kompletní. Kdy a kde začínáme s tréninkem jednotlivých disciplín? Podívejte se do odkazů – Moderní pětiboj, Plavání, Šerm, Střelba,

LSK
Pentashot_logo

Pentashot EU

Partner

Skutečné inovace mohou vzkvétat pouze v prostoru bez omezení. Tak vznikl Pentashot. Byla to náročná cesta, ale klíčový okamžik v roce 2016 potvrdil naši vizi. Toho roku sportovci vyzbrojení naším špičkovým vybavením vybojovali zlato na olympijských hrách. Byl to důkaz nejen jejich dovedností, ale i potenciálu našich produktů, který mění pravidla hry. Nejde jen o podnikání, je to revoluce v laserové technologii a my jsme teprve na začátku.

Sportovní klub Kopřivnice

Partner

Našim úkolem je poskytnout sortiment služeb na profesionální úrovni pro všechny občany města Kopřivnice, a tím zajistit potřebnou možnost pohybových aktivit a prevenci dětí, mládeže a mladých dospělých.

Klub umožňuje všem věkovým skupinám aktivní využití volnočasových aktivit v oblasti plaveckých sportů, atletiky, moderního pětiboje a triatlonu, Nedílnou součástí naší činnosti je inkluze handicapovaných dětí a mládeže, a také organizace tradičních akcí pro maximální počet občanů města Kopřivnice a okolí (např. již několik let máme největší počet zájemců o příměstské tábory).

Cílem našich aktivit je rozvoj zdravého životního stylu a klíčových kompetencí pro získání správných návyků v běžném životě a základ pro lepší uplatnění v budoucnu na trhu práce.

Klub se snaží zajišťovat rozvoj všech věkových skupin dětí a mládeže tak, aby byly schopny kvalitně, a hlavně plnohodnotně trávit volný čas a nenarušovat tak patologickými jevy své okolí a životní prostředí.

Prostřednictvím Klubu jsou všechny věkové kategorie aktivně zapojovány do činností rozvíjejících nejen týmovou spolupráci, ale také správné životní postoje. Naši členové mají kladný vztah ke sportu jako takovému a jeho prostřednictvím aktivně vyplňují svůj volný čas. Sport se pro ně stává nástrojem seberealizace, motivace k ustavičnému zlepšování a prostředkem k odreagování a odbourávání přebytečné energie

SK_Kopřivnice